ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2018
Θέματα: 
2018-2019
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το σχολείο μας βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο σημείο του νησιού της Ρόδου. Είναι εξαθέσιο και οι μαθητές του είναι ανοιχτοί  στις προκλήσεις και την καινοτομία. Το στοιχείο αυτό αξιοποιείται από τους διδάσκοντες και εισάγουν ή επιχειρούν να εισάγουν καινοτομίες εκπαιδευτικές, έτσι όπως αξίζει σε όλα τα παιδιά. Έτσι, και το σχολικό έτος 2017-2018 αποφασίστηκαν μια σειρά από καινοτόμες πρακτικές με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολείου μας. Για την χρονιά 2017-2018 η σχολική μας κοινότητα σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα στοχεύουν στην αυλή του σχολείου με δεντροφυτεύσεις, ταϊστρες πουλιών, ανακυκλωτικές τεχνικές, θερμοκήπιο, κομποστοποίηση κ.ά.

Διεύθυνση: 
ΕΜΠΩΝΑΣ
85108 ΡΟΔΟΣ