1ο Δημοτικό Σχολείο Αυλώνα

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2006
Θέματα: 
2015-2016
Απορρίμματα
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 17
190 11 Αυλώνας