Δημοτικό Σχολείο Άσπρου Σκύδρας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κεντρική Λεωφόρος
Άσπρο Σκυδρας
58500 Πέλλα