Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης Ρεθύμνου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003
2006
2007
2011
2014
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2000
Θέματα: 
2000-2001
Ενέργεια
2001-2002
Απορρίμματα
2002-2003
Νερό
2004-2005
Αειφόρο Σχολείο
2005-2006
Σχολική Αυλή
2006-2007
Σχολική Αυλή
2009-2010
Νερό
Σχολική Αυλή
2011-2012
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Φύση και βιοποικιλότητα
Litter Less
2012-2013
Απορρίμματα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Litter Less
2013-2014
Απορρίμματα
Litter Less
2015-2016
Σχολική Αυλή
2016-2017
Απορρίμματα
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Φύση και βιοποικιλότητα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Επισκοπή
740 55 Ρέθυμνο