Δημοτικό Σχολείο Άργους Καλύμνου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2004
2006
2007
2011
2016
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Σχολική Αυλή
2009-2010
Ενέργεια
2010-2011
Αειφόρο Σχολείο
2011-2012
Litter Less
2013-2014
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άργος
852 00 Κάλυμνος