Δημοτικό Σχολείο Αλίντων Λέρου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άλιντα Λέρου
85400 Λέρος