Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πνεύματος - Σερρών

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2010
Θέματα: 
2010-2011
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άγιο Πνεύμα
620 48 Σέρρες