Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Βοιών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άγιος Νικόλαος Βοιών
230 53 Άγιος Νικόλαος