Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Εύβοιας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2002
2014
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2010-2011
Ενέργεια
2011-2012
Ενέργεια
2012-2013
Ενέργεια
2013-2014
Νερό
2016-2017
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άγιος Νικόλαος
341 00 Χαλκίδα