Δημοτικό Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
2016
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2007
Θέματα: 
2007-2008
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Φύση και βιοποικιλότητα
2009-2010
Απορρίμματα
2011-2012
Αειφόρο Σχολείο
2012-2013
Απορρίμματα
2013-2014
Νερό
Απορρίμματα
2014-2015
Νερό
Απορρίμματα
2015-2016
Νερό
Απορρίμματα
2016-2017
Νερό
Απορρίμματα
2017-2018
Νερό
Απορρίμματα
2018-2019
Απορρίμματα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Ανθρώπινα δικαιώματα
2019-2020
Απορρίμματα
2020-2021
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2021-2022
Ενέργεια
Απορρίμματα
Φύση και βιοποικιλότητα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2022-2023
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μεσογείων 151
151 25 Μαρούσι