Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος- Pierce College - Γυμνάσιο

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2014-2015
Νερό
2022-2023
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Γραβιάς 6
15342 Αγία Παρασκευή