Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας – Pierce – Δημοτικό

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Νερό
2023-2024
Φύση και βιοποικιλότητα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Η αποστολή του Pierce είναι να προσφέρει ολιστική παιδεία, να διαμορφώσει πνευματικά ανεξάρτητους, ηθικά υπεύθυνους και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους πολίτες του κόσμου. Το ρητό “Non ministrari sed ministrare” (να μην υπηρετείσαι αλλά να υπηρετείς) περιγράφει τον θεσμικό χαρακτήρα του Κολλεγίου και τις προσδοκίες για τους μαθητές του.

Διεύθυνση: 
Ζήνωνος, Ανατολική Αττική
19004 Αθήνα