Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2010
Θέματα: 
2010-2011
Απορρίμματα
2011-2012
Νερό
2012-2013
Απορρίμματα
2013-2014
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μαρίνου Αντύπα 12
551 34 Θεσσαλονίκη