9ο Γυμνάσιο Πειραιά

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2006
Θέματα: 
2005-2006
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2006-2007
Νερό
2008-2009
Νερό
2009-2010
Ενέργεια
2010-2011
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Σηραγγείου 5
185 34 Πειραιάς