9ο Γυμνάσιο Νίκαιας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
2011
Έτος Εγγραφής: 
2006
Θέματα: 
2006-2007
Ενέργεια
2008-2009
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Σικελιανού 24
184 52 Νίκαια