9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
Έτος Εγγραφής: 
2006
Θέματα: 
2005-2006
Νερό
2006-2007
Σχολική Αυλή
2014-2015
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Τσουδερού 29
174 55 Άλιμος