9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003
2007

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Σαλαμίνος 10
122 44 Αιγάλεω