92ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

92ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: 
Παπάφη 229
54454 Θεσσαλονίκη