90ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αμφικράτους 6
112 55 Αθήνα