8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Απορρίμματα
2009-2010
Σχολική Αυλή
2010-2011
Νερό
2011-2012
Απορρίμματα
Litter Less
2013-2014
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πλατεία Αρκαδίου
731 34 Χανιά