89ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Απορρίμματα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κρότωνος 4
116 31 Αθήνα