7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Απορρίμματα
2018-2019
Νερό
2019-2020
Απορρίμματα
2020-2021
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αγ.Κωνσταντίνου & Ελένης & Αλεξάνδρας
19016 Αρτέμιδα