6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2021
Θέματα: 
2021-2022
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2022-2023
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το σχολείο είναι παραθαλάσσιο και αποτελείται από 2 τάξεις στο κεντρικό κτίριο. Υπάρχουν και 2 λυόμενα ,τα οποία λειτουργούν εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παιδιών.

Διεύθυνση: 
ΛΑΜΠΗ
85300 ΚΩΣ