6ο Γυμνάσιο Καβάλας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2004
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αγία Παρασκευή
654 04 Καβάλα