6ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ιωνίας - Βόλου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

6ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ιωνίας - Βόλου

Το σχολείο μας είναι οργανικά 12/θέσιο δημοτικό αλλά λειτουργούν 13 τμήματα σύμφωνα με το Ολοήμερο Πρόγραμμα Σπουδών και με τμήμα ένταξης. Διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη παιδικής λογοτεχνίας και εφαρμόζει πρόγραμμα λέσχης ανάγνωσης. Διαθέτει οργανωμένο σχολικό κήπο και εφαρμόζει προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά. Τα τελευταία 2 χρόνια αξιοποιώντας το σχολικό κήπο, με παρασκευή γλυκού νεραντζιού από τις νεραντζιές και συλλογή ελιών από την ελιά της της αυλής, ενισχύουμε οικονομικά το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας και τη σχολική βιβλιοθήκη, πουλώντας αυτά τα προϊόντα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.

Διεύθυνση: 
Αγ. Νεκταρίου 3
38446 Νέα Ιωνία-Βόλος