6ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2011-2012
Απορρίμματα
2012-2013
Νερό
2013-2014
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λάμπρου Κατσώνη 53
145 61 Κηφισιά