6ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μαρίνου Αντύπα 24
163 46 Ηλιούπολη