6ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002
2004

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ιάκχου και Κοντούλη
192 00 Ελευσίνα