6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών ''Τρεις Ιεράρχες''

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αναστασίου Βαρελά 37
13673 Αχαρνές