5ο Γυμνάσιο Καβάλας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πουλίδου 14-16
652 01 Καβάλα