5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ζαλόγγου 9Α
521 00 Καστοριά