55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2006
2007

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άθω 18
262 26 Πάτρα