4ο Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Νερό
2015-2016
Απορρίμματα
2017-2018
Φύση και βιοποικιλότητα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Τέρμα Μουσών, Άγιος Νικόλαος
18900 Σαλαμίνα