4ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Απορρίμματα
2010-2011
Ενέργεια
Αειφόρο Σχολείο
2012-2013
Αειφόρο Σχολείο
2014-2015
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2015-2016
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Αειφόρο Σχολείο
2019-2020
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
2020-2021
Νερό
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2021-2022
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2022-2023
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Θάλασσες και Ακτές
Κλιματική Αλλαγή
2023-2024
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Περγάμου 1 Μουρνιές
733 00 Χανιά