4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2003
2004

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καποδιστρίου 11
311 00 Λευκάδα