4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2011-2012
Νερό
2012-2013
Νερό
2013-2014
Απορρίμματα
2014-2015
Ενέργεια
2014-2015
Σχολική Αυλή
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Νερό
2017-2018
Σχολική Αυλή
2018-2019
Νερό
2019-2020
Απορρίμματα
2021-2022
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2022-2023
Σχολική Αυλή

Τα νέα του Σχολείου μας

Διεύθυνση: 
Πενταλόφου 12
681 00 Αλεξανδρούπολη