4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Σχολική Αυλή

Τα νέα του Σχολείου μας

7.4.2024

Τον Φεβρουάριο, με την πολύτιμη βοήθεια του μαραγκού μας, ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε ξύλινες φωλίτσες. Στόχος μας να προσελκύσουμε περισσότερα πουλάκια και χαρούμενα τιτιβίσματα στην αυλή μας. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε και στις πρώτες ηλιόλουστες μέρες οι μικροί φίλοι των πουλιών ανταποκρίθηκαν με πολλή χαρά και ξεχωριστό ενδιαφέρον στο βάψιμο των φωλιών. Τα ξύλινα σπιτάκια γέμισαν σπόρια και τα κρεμάσαμε ψηλά στα δέντρα. Οι πολύχρωμες φωλίτσες ελπίζουμε  να βοηθήσουν τους φτερωτούς φίλους μας και να τους προσφέρουν καταφύγιο και τροφή στις δύσκολες μέρες του χειμώνα!

18.11.2023

Στις 15 Νοεμβρίου οι Α΄ και Ε΄ τάξεις του σχολείου μας επισκέφθηκαν τον βοτανικό κήπο "Ζέλιος Γη". Ο βοτανικός κήπος εκτείνεται σε μια μοναδικής ομορφιάς περιοχή, δίπλα στον ποταμό Εύηνο, σε εγκαταστάσεις απόλυτα εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και με σεβασμό στη φυσιογνωμία του τόπου.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου είναι το αρχαιότερο σχολείο της πόλης μας. Βρίσκεται στο κέντρο του αστικού ιστού και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Πάνου Σούλου και Μακρή. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ. Χτίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού και αρχικά λειτούργησε ως Παρθεναγωγείο. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτήριο με ειδική μορφολογία, η οποία περιλαμβάνει στοά με πεσσούς η οποία έχει δύο συμμετρικούς κτηριακούς όγκους με αετώματα απλής μορφής και παραστάδες με επίκρανα. Υπάρχουν δίλοβα ανοίγματα μεγάλου ύψους και περιμετρικό προεξέχον γείσο. Τη δεκαετία του 1950 στο σχολικό συγκρότημα προσαρτήθηκε ένα πετρόκτιστο κτήριο, ενώ σήμερα στο σχολείο ανήκουν ακόμα δύο μισθωμένα κτήρια που εξυπηρετούν τις σχολικές ανάγκες.

Διεύθυνση: 
Πάνου Σούλου 19 και Μακρή
30132 ΑΓΡΙΝΙΟ