46ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

46ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά-Μανιάτικα
Διεύθυνση: 
Καπετάν Γέρμα 51
18544 Πειραιάς-Μανιάτικα