3ο Γυμνάσιο Θέρμης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2021
Θέματα: 
2021-2022
Απορρίμματα

Τα νέα του Σχολείου μας

3.3.2022

Την Τετάρτη 02.03.2022, ολοκληρώθηκε στο σχολείο μας η παρουσίαση του προγράμματος "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ". Την παρουσίαση-ενημέρωση υλοποίησαν οι μαθητές/τριες του συντονιστικού τμήματος  Α1, σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας και ακολούθησαν εκλογές για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Περιβαλλοντικής επιτροπής. Το πρώτο βήμα ολοκληρώθηκε!

2.2.2022

 

 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων, πραγματοποιήθηκε έρευνα για την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Οι μαθητές/τριες της Α' τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες, ερεύνησαν, δημιούργησαν ηλεκτρονική παρουσίαση εργασιών και αφίσες με τις προτάσεις τους. Τμήμα των εργασιών συγκεντρώθηκε σε μία google presentation συνεργατική παρουσίαση και παρουσιάστηκε σε όλα τα τμήματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και την αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.  

27.12.2021

Αφού παραλάβαμε την αφίσα και το υλικό από τα Οικολογικά σχολεία, συζητήσαμε για το στόχο του προγράμματος και την καλύτερη φόρμα υλοποίησής του.

Αποφασίσαμε πως το Α1 θα αναλάβει ως υπεύθυνο τμήμα να συντονίζει τις δραστηριότητες όλων των τμημάτων του σχολείου μας, να συλλέγει τις προτάσεις  και να ενημερώνει για την πορεία ή τα νέα των δράσεων. Οι μαθητές/τριες, ανά τριάδες, επέλεξαν τα τμήματα με τα οποία θα επικοινωνούν και θα συνεργάζονται Παράλληλα αρχίσαμε την εκλογή των εκπροσώπων των τμημάτων μέσω κλήρωσης, δραστηριότητα που θα ολοκληρωθεί μετά τις γιορτές.

Διεύθυνση: 
Θέση αποθήκες, Τ.Θ.Δ 1901, 57001 ΘΕΡΜΗ
57001 ΘΕΡΜΗ