3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πλωμάρι
812 00 Πλωμάρι Λέσβου