3ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1997
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Λαυρίου 10
195 00 Λαύριο