3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Ενέργεια
Νερό
Απορρίμματα
Litter Less
2013-2014
Litter Less
2014-2015
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ιωνίας 172
174 56 Άλιμος