2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
2024
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Νερό
Ενέργεια
Litter Less
2013-2014
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Litter Less
2014-2015
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Litter Less
2015-2016
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2016-2017
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Litter Less
2017-2018
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2022-2023
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 180 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε έξι τάξεις, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων. Σύμφωνα το νέο Ενιαίο Ανανεωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τα παιδιά όλα διδάσκονται Γλώσσα, Μαθηματικά, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή, αγγλικά και γυμναστική ενώ συμμετέχουν και σε διαθεματικές δραστηριότητες. Από την Τρίτη ως την έκτη τάξη τα παιδιά διδάσκονται Ιστορία και Θρησκευτικά. Μέχρι την Τετάρτη τάξη οι μαθητές διδάσκονται Μελέτη Περιβάλλοντος που αποτελεί ένα πολυθεματικό μάθημα που συνδυάζει θέματα Περιβαλλοντικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικής και κοινωνικής Αγωγής και Γεωγραφίας. Τα μαθήματα αυτά όμως αυτονομούνται στις δύο τελευταίες τάξεις. Τέλος στις δύο τελευταίες τάξεις, τα παιδιά διδάσκονται και δεύτερη ξένη γλώσσα, γαλλικά ή γερμανικά.

    Μια σημαντική καινοτομία που εφαρμόζεται στα πειραματικά σχολεία , είναι οι Όμιλοι που απευθύνονται σε παιδιά με κάποιο ταλέντο ή ενδιαφέρον, πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Στο σχολείο λειτουργούν όμιλοι διαφορετικής θεματολογίας ορμώμενοι από τις θετικές και θεωρητικές επιστήμες  . Ενδεικτικά υπάρχουν όμιλοι  περιβάλλοντος, πληροφορικής, μαθηματικών ή φυσικών Επιστημών,  ιστορίας, φιλαναγνωσίας και  καλλιτεχνικού προσανατολισμού.

   Ως πειραματικό σχολείο, αποτελεί χώρο διερεύνησης και ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών.  Το σχολείο έχει εμπειρία σε περιβαλλοντικά προγράμματα και δίκτυα με μία σειρά διακρίσεων. Η συστηματική δουλειά της στροφής της σχολικής μας μονάδας στην αειφορία επιβεβαιώθηκε και με το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό αειφόρο σχολείο. Γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια προσανατολισμού των αναλυτικών μας προγραμμάτων προς την αειφορία  βασισμένα πάντα στις ανάγκες τις τοπικής μας κοινωνίας.  Επιδιώκουμε οι μαθητές μας  να αναπτύξουν στάσεις , δεξιότητες και αξίες στραμμένες στην αειφορία , ώστε να είναι ικανοί  στην επίλυση των σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων με γνώμονα την ποιότητα ζωής τους η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το οικολογικό τους αποτύπωμα.

  Βασικός μας σκοπός και όραμα είναι  η σχολική μας   μονάδα   να  υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,να  προάγει την αειφορία και τον πολιτισμό και να διαμορφώνει  ενεργούς , δημιουργικούς και περιβαλλοντικά εγγράμματους  πολίτες. 

 

 

The Second Experimental Primary School of Rhodes is accommodated at Academia Building at Ioannis Zigdis Square, at the centre of the town of Rhodes. It
has 180 pupils of ages 6-12, in six grade-years. The personnel of the school includes 20 educators of different specializations. According to the Unified Reformed Curriculum, pupils learn Greek, Mathematics, Arts, Music, Drama, English and Physical Education, while participating in Cross Curricular Activities. From the third grade, the curriculum includes History and Religion subjects. Up until the fourth grade, learners have Environmental Study subject, which is a an interdisciplinary subject, combining topics about Science, Politics and Geography. These subjects are become independent in the last two grades. Finally, in the fifth and sixth grade, a second foreign language is introduced, German or French.
An important innovation implemented in the elementary schools is the Clubs, which address to gifted and talented learners of specific topics. The Clubs of the school are of different orientation. There are Clubs oriented to Science and others to Arts. Examples of these Clubs, are Environmental, ICT, Mathematics, Science, History, Reading and Fine Arts.
As an experimental school, it is a field of research and development of innovative teaching acts and practices. The school is experienced in environmental programs, for which it has many distinctions. The work of the school towards sustainability is justified by the award from the 'sustainable school' network. There is an organized effort of the teaching work to combine sustainability and local community topics. The learners are expected to develop attitudes, skills and values relevant to sustainability. This will help them solve complex environmental problems, aiming to improve the quality of life, which is relevant to their ecological footprint.
A basic aim and vision of the school is to support democratic values and human rights, to promote sustainability and culture and develop active, creative and environmentally literate citizens.

 

 

Διεύθυνση: 
Μέγαρο Ακαδημίας
Πλατεία Ι.Ζίγδη
851 00 Ρόδος