2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Τιμοκράτους Φανοκλέους & Κανάρη
34008 Ερέτρια