2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Απορρίμματα
2015-2016
Σχολική Αυλή
2016-2017
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πάρνηθος 19
13674 Αχαρνές