2ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Σχολική Αυλή
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καμάρες
81100 Μυτιλήνη