2ο Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Ενέργεια
2015-2016
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Οδός Θερμής- Θεσσαλονίκης
Θερμή
57001 Θεσσαλονίκη