2ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2016
Θέματα: 
2015-2016
Νερό
2015-2016
Σχολική Αυλή
2016-2017
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Βελισαρίου 10
67131 Ξάνθη