2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το σχολείο μας βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Νέας Ιωνίας και υποδέχεται παιδιά από μία περιοχή με πυκνή αστική δόμηση και κατοίκηση. Για το λόγο αυτό επιδιώκει να εμπλέκει τους μαθητές του σε δράσεις που καλλιεργούν την περιβαλλοντική τους συνείδηση και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ισόρροπης ανάπτυξης φυσικού και τεχνικού - τεχνητού περιβάλλοντος.

Διεύθυνση: 
Κηφισού 2-4, Πευκάκια Νέας Ιωνίας
14231 Αθήνα