2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2010
Θέματα: 
2010-2011
Ενέργεια
2011-2012
Αειφόρο Σχολείο
2012-2013
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 125
151 25 Μαρούσι